ZMIENNE KOLEJE LOSU

Trudno mówić szczegółowiej o fortyfikacjach tych, a tym bar­dziej innych punickich miast. Czasy rzymskiego panowania i na­stępne stulecia zmieniły bowiem całkowicie ich wygląd. Nie spo­sób też dokładnie datować obiekty warowne Kartagińczyków. Sama Kartagina istniała już być może od początków I tysiąclecia p.n.e. Inne miasta punickie, zwłaszcza na Sycylii, zapewne ist­niały już w VIII W. p.n.e. Zmienne koleje losu, walki z Grekami i Rzymianami, a także z tubylcami, sprawiały, że zarówno bu­dowle mieszkalne, sakralne czy publiczne, jak i fortyfikacje, wie­lokrotnie przebudowywano, naprawiano, umacniano.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)