WOJSKA SPRZYMIERZONE

  1. Piechota ciężkozbrojna ustawiała się w czasie boju w trzy linie: na przedzie stawali le­gioniści najmłodsi wiekiem (od 17 do 24 lat).— hastati (zwani tak od nazwy włóczni — hasta), którzy zawsze podejmowali bit­wę po lekkofcbrojnych; za nimi stawali tzw. principes (24—30 lat), za tymi wreszcie najstarsi legioniści, którzy nie jedną już mieli za sobą wojnę — triarii. W walkach brały udział także wojska sprzymierzone. W cza­sach, gdy państwo obejmowało jedynie Półwysep Apeniński, sprzymierzonymi nazywano po prostu oddziały złożone z żołnie­rzy różnych plemion italskich (prócz Rzymian). Z czasem, za ce­sarstwa, obywatelstwo rzyfriskie otrzymali wszyscy wolni miesz­kańcy Italii (w późnym okresie nawet mieszkańcy pozawłoskich prowincji), sprzymierzonymi były więc oddziały pozaitalskie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)