W TOKU WYKOPALISK

System fortyfikacji tych miast nie odbiegał — mówiąc naj­ogólniej — od schematu obwarowań greckich. Prócz murów ota­czających miasto, niekiedy podwójnych, często w ich obrębie znajdował się jeszcze akropol. W toku wykopalisk archeologicz­nych na Sardynii odkryto m. in. ślady murów obronnych wznie­sionych przez Kartagińczyków w ich koloniach Nora, Sulcis, Monte Sirai i Tharros. Fragmenty punickich obwarowań ziden­tyfikowano również w pozostałościach średniowiecznych murów obronnych dzisiejszego miasta Cagliari. Punijczycy, jak i inne ludy starożytnego świata śródziemnomorskiego, prowadzili mury najczęściej po trudno dostępnych zboczach wzgórz otaczających teren miasta, a więc wykorzystywali naturalne walory obronne miejscowości. W Nora i Tharros natrafiono także na pozostałości akropoli, zajmujących w tych miastach wzgórza położone naj­dalej od wybrzeża (oczywiście, w obrębie murów miejskich). Sia­dy akropoli odkryto również w Karalis i Monte Sirai. Akropol W tym ostatnim mieście należeć musiał do najpotężniejszych wa­rowni punickich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)