SYSTEM OBRONY GRANIC

Poszczególne kasztele, stanowiące system obrony granic, stawały się zarazem ośrodkami administracyjnymi przy­ległych terenów rolniczych, przydzielonych żołnierzom (z pra­wem dziedziczenia działki przez spadkobierców żołnierza). Z cza­sem więc w pobliżu kaszteli wyrastały całe osiedla rolnicze, na­wet z ośrodkami rzemieślniczynii, zamieszkane przez rodziny wojskowe. Każda rodziha miała obowiązek wystawiania rekruta, który służył w jednostce stacjonującej w danym kasztelu, ponad­to musiała ona płacić daninę z działki na ręce administracji woj­skowej, którą reprezentował każdorazowy komendant kasztelu. Z kaszteli wyrosły po Wiekach miasta, ich nazwy zaś, takie jak na przykład Nesana na południu Palestyny, Syene w Egipcie czy Mareburg, Stileburg, Tulkaburg, Halikaniburg nad dolnym bie­giem Dunaju znaczą miejsca, w których wznosiły się kasztele pogranicznego pasa późnorzymskich fortyfikacji. W razie wojny czy ataku nieprzyjaciela cała. ludność rolniczej kolonii wojsko­wej chroniła się w mutrach kasztelu, a zdolni do noszenia broni stawali się automatycznie żołnierzami podporządkowanymi roz­kazom miejscowego komendanta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)