POCZĄTEK STOSOWANIA BETONU W BUDOWNICTWIE

  1. Pod koniec III w. p.n.e. Rzymianie zaczęli stosować w budow­nictwie beton. Pewien rodzaj betonu był już co prawda używany w czasach hellenistycznych (a nawet wcześniej stosowali go Feni­cjanie), jednakże rzymski okazał się nieporównanie trwalszy i praktyczniejszy. Do wodnego roztworu wapna Rzymianie do­dawali nie zwykłego piasku, jak Grecy, lecz puzzolany — wulka­nicznego pyłu o nieporównanie większych właściwościach wiążą­cych. (Nazwa pyłu pochodzi od miejscowości jego wydobywania, miasta Pozzuoli — w starożytności: Puteoli). Beton z wapna i puzzolany wiązał się trwale, szybko i odznaczał się znikomą higroskopijnością. Beton szybko zyskał szerokie zastosowanie w budownictwie rzymskim, głównie inżynieryjnym. Użyto go też, w wiele wieków później, do budowy kolejnych potężnych fortyfikacji stolicy im­perium. By nie rozpraszać tekstu dotyczącego jednej miejsco­wości, dobrze będzie w tym miejscu omówić to nowe przedsię­wzięcie, choć przypada ono już na czasy przesilenia potęgi ce­sarstwa rzymskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)