NOWE SOLIDNIE OBWAROWANE MIASTA I FORTECE ARMENII

W utworzonej Wielkiej Armenii, zwła­szcza za rządów Tigranesa II Wielkiego (panującego w latach 97—56), powstało wiele nowych, solidnie obwarowanych miast i fortec. W formach tych obiektów zlały się wpływy hellenistycz­ne, miejscowe, a nawet jeszcze tradycje urartyjskie. Najczęściej w mieście otoczonym kamiennymi murami istniała także warow­na cytadela. Mury miejskie i cytadela stanowiły jednolity system fortyfikacyjny. Stolica Wielkiej Armenii — Tigranocerta — za­łożona w pierwszej połowie I w. p.n.e., skupiała podobno ponad 100000 mieszkańców i należała do największych miast ówczes­nego świata. Zachowały się do dziś ruiny jej potężnych murów obronnych. Sięgały one, jeśli wierzyć informacjom pisarzy staro­żytnych, 26 m wysokości i były tak szerokie, że od strony wewnętrznej mieściły się w ich dolnej partii magazyny i stajnie dla koni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)