MURY MIAST ITALSKICH

  1. Za cza­sów rzymskich obwarowywano więc je, otaczano murami i rowa­mi, nie zmieniano jednak gruntownie całego układu, chyba że stara zabudowa pozostawała już w stanie opłakanym, miasto było podupadłe, a teraz stawało się czy miało się stać ważnym ośrod­kiem. Oczywiście, obwarowywano przede wszystkim te miasta, które mogły odgrywać lub odgrywały, ważniejszą rolę strategicz­ną w systemie obronnym olbrzymiego państwa. Mury miast italskich i pozaitalskich, wzniesionych przed włą­czeniem ich do państwa rzymskiego, otrzymywały narys odpo­wiedni do obwodu zabudowanego terenu. Nierzadko zresztą szło tylko o stałe naprawianie i wzmacnianie czy rozbudowywanie dawnych obwarowań miejskich. Różnica polegała na tym, że w miejsce na przykład cegły suszonej czy ciosów układanych przez dopasowywanie, bez zaprawy, Rzymianie stosowali już prawdziwą, wypalaną cegłę, spajaną zaprawą, lub beton, oblico- wywany cegłą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)