DOBRZE ZACHOWANE DO DZIŚ

  1. Z lepiej zachowanych można wymienić m. in. miejską bramę obronną Augusty Treyerorum, czyli dzisiejszego Trewiru, zwaną Porta Nigra,: z końca III w. Właściwą bramę, dwuprzelotową, z dwoma kondygną- cjami galerii i zarazem strzelnic nad przejściami, flankowały dwie potężne półkoliste w planie baszty, czterokondygnacyjne. W nie najgorszym, a w każdym razie czytelnym stanie zachowa­ły się też mury obronne miasta Timgad w północnej Afryce, na terenie dzisiejszego Algieru (starożytne Thamugadi), założonego przez Trajana około 110 r., rozbudowanego dosłownie z rzym­skiego obozu wojskowego. Stałe warowne obozy wojskowe, miasta-obozy i warowne mia­sta na planie obozu zakładali Rzymianie we wszystkich prowin­cjach rozległego imperium, głównie jednak wzdłuż granic, two­rząc ogniwa systemu fortyfikacyjnego i ośrodki administracyjne państwa. Stacjonowały w nich rzymskie garnizony lub (w głębi terytoriów) zdemobilizowani legioniści, którzy w chwili zagroże­nia zobowiązani byli do obrony zbudowanych przez siebie miast -obozów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od 20 lat, od 5 lat prowadzę własną firmę w Gdańsku, bloga założyłem, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z kategorii budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)