Tag Archives: trud

Studia z budownictwa

W ostatnim czasie wiele słyszymy o tym, ze nasze dzieci źle obierają kierunek studiów. W ostatnim dziesięcioleciu studia skończyło tylu humanistów,psychologów i ekonomistów, co przez wcześniejsze dwadzieścia lat razem wzięte. Spowodowało to olbrzymie bezrobocie i braki odpowiedniej kadry w innych branżach. Szczególnie jest to odczuwalne w budownictwie. Gdzie prawdziwych

Model współczesnej rodziny a wielkość mieszkania

Według najnowszych badań największym zainteresowaniem na rynku mieszkań w Polsce w roku 2011 cieszą się lokale o średniej powierzchni oscylującej w granicach od 50 do 54m2. Okazuje się jednak, że zarówno deweloperzy jak i spółdzielnie mieszkaniowe budują lokale mieszkalne o